INXHINIER HIDROTEKNIK (Junior)

INXHINIER HIDROTEKNIK (Junior)

INXHINIER HIDROTEKNIK (junior)

APLIKO taNI

INXHINIER HIDROTEKNIK (junior)

APLIKO taNI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një grup të suksesshme në tregun vendas, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: INXHINIER HIDROTEKNIK (Junior)

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi:Diplomë Universitare në Inxhinieri Hidroteknike
 • Eksperienca: Minimalisht 1 vit experience pune
 • Aftësi: Të ketë aftësi të mira komunikimi;Të ketë aftësi shumë të mira të organizuese

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

INXHINIER ELEKTRIKE

INXHINIER ELEKTRIKE

INXHINIERI ELEKTRIKE

Tirane, January 22, 2021
APLIKO taNI

DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një kompani të madhe në fushën e investimeve, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: INXHINIER ELEKTRIK

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Diplomë Universitare në Inxhinieri Elektrike
 • Eksperienca: Minimalisht 2 vite experience pune si drejtues punimesh ose zbatues në punime me objekte N/ST 110/20 (ose me lartë).E preferueshme kandidatë me eksperiencë në institucione shtetërore OSHEE/OST
 • Aftesi:Të ketë aftësi të mira komunikimi.Të ketë aftësi shumë të mira të drejtuese, inspektuese etj

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

OPERATOR PRODHIMI

OPERATOR PRODHIMI

Tirane, January 22, 2021
APLIKO taNI

DIMENSIONme një eksperiencë disa vjecare të stafit të saj në Menaxhimin dhe Zhvillimin e Burimeve Njerezore, nëpërmjet shërbimeve të ofruara përcjell për tregun e punës vlerat më të mira profesionale.

Për një kompani të madhe në fushën e prodhimit dhe tregtimit të produkteve industriale, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: OPERATOR PRODHIMI

Detyrat & Pergjegjesite

 • Realizon detyra të cilat lidhen me procesin e prodhimit
 • Kujdeset për mbarëvajtjen e punës gjatë procesit të prodhimit;
 • Kujdeset për mbarëvajtjen e makinerive gjatë kohës që realizohet prodhimi.

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Të jetë diplomuar në një nga degët e Inxhinierisë
 • Eksperienca: Minimumi 1 vit pune në industri prodhimi
 • Aftesi:Aftësi shumë të mira kompjuterike;Preferohen kandidatë me moshë 25-35 vjec

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

ARKITEKT/E

ARKITEKT/E

Tirane, January 22, 2021
APLIKO taNI

DIMENSIONme një eksperiencë disa vjecare të stafit të saj në Menaxhimin dhe Zhvillimin e Burimeve Njerezore, nëpërmjet shërbimeve të ofruara përcjell për tregun e punës vlerat më të mira profesionale.

Në emër të një grupi të suksesshëm, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin:ARKITEKT/E

Detyrat & Pergjegjesite

 • Realizon projektime ne varesi te kerkesave te klientit;
 • Ndërton marrëdhënie me klientët që vizitojnë pikën e shitjes (dyqanin);;

 • Mirëmban marrëdhënien dhe rrit bashkëpunimin me klientët ekzistues;
 • Ndihmon,sugjeron dhe shoqeron klientet ne perzgjedhjen e produkteve.

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Diplome ne Arkitekture
 • Eksperienca: Të ketë të paktën 1 vit eksperincë në fushën e Arkitektures.
 • Aftesi:Të ketë njohuri të avancuara në Autodesk AutoCAD, 3ds Max, Visual Studio 3D.Të ketë njohuri në Adobe Photoshop, Google SketchUp.I aftë për të krijuar raporte profesionale me klientët dhe bashkëpuntorët

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

INXHINIER MEKANIK ose NDERTIMI

INXHINIER MEKANIK ose NDERTIMI (per prokurime)

Tirane, 8.18.2020
APLIKO taNI

Job Description

 

DIMENSION me një eksperience disa vjecare të stafit të saj në Menaxhimin dhe Zhvillimin e Burimeve Njerezore, nëpërmjet shërbimeve të ofruara përcjell për tregun e punës vlerat më të mira profesionale..

Për një kompani të suksesshme në fushën e agrikulturës në Xarrë, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant:INXHINIER MEKANIK ose NDERTIMI(per prokurime)

DETYRAT & PËRGJEGJËSITË

 • Njeh specifikimet e materialeve dhe karakteristikat e tyre
 • Analizon të dhënat teknike të materialeve
 • Asiston dhe rekomandon gjatë procesit të blerjeve
 • Realizon detyra të tjera që lidhen me procesin e prokurimeve.

Qualifications

  • Edukimi: Diplomuar në degën Inxhinieri Mekanike ose Inxhinieri Ndërtimi.
  • Eksperienca: Minimumi 2 vite eksperiencë pune në të njëjtin profil.
  • Aftesi:Të ketë njohuri shumë të mira të materialeve industriale;                                                         Aftësi shumë të mira në komunikim.

   .                                    

* Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

Pozicione Vakante

Agjent – Shitje

Tirane, Albania

Agronom

Tirane, Albania

Specialits IT

Tirane, Albania

Call Center

Tirane, Albania

TOP Pozicione Vakante

Agjent – Shitje

Tirane, Albania

Specialits IT

Tirane, Albania

Call Center

Tirane, Albania