SPECIALIST I BURIMEVE NJEREZORE

SPECIALIST I BURIMEVE NJEREZORE

SPECIALIST I BURIMEVE NJEREZORE

APLIKO taNI

SPECIALIST I BURIMEVE NJEREZORE

APLIKO taNI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një grup të suksesshëm të investimeve në Ballkan, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: SPECIALIST I BURIMEVE NJEREZORE

Detyrat & Pergjegjesite

 • Mbështet M.B.NJ. për krijimin e një plani rekrutimi.
 • Përgjegjës për organizimin e procesit të rekrutimit; intervistim & përzgjedhje të kandidatëve.
 • Përgjegjës për prezantimin e kushteve të punës dhe për prezantimin e kompanisë.
 • Punon për plotësimin me korrektësi të dosjes personale të punonjësve.
 • Përgatit kontratat e punës, emërimet dhe vërtetimet e ndryshme që kërkohen nga punonjësit.
 • Përgatit librezat e punës & të sigurimeve në bazë të kërkesës së punonjësve.
 • Detyra te tjera te ngjashme per profilin.

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Te ketë diplomë të shkollës së larte
 • Eksperienca: Preferohet të paktën 2 vjet eksperiencë pune ne fushen e BNJ.
 • Aftësi:
  – Të ketë njohuri shumë te mira të gjuhës Angleze.
  – Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe të jetë i aftë të punojë në afate të përcaktuara kohore.
  – Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi të shkruar, verbal dhe ndërpersonale.

 

* Vendndodhja e punës: Palasë. Transporti i siguruar nga kompania
* Për kandidatët që nuk janë nga qyteti i Vlorës sigurohet akomodim dhe ushqim

 

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni.

Ju bëjmë me dije se vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e profilit do të njoftohen për intervistë.

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

SPECIALIST I BURIMEVE NJEREZORE

SPECIALIST I BURIMEVE NJEREZORE

SPECIALIST I BURIMEVE NJEREZORE

APLIKO taNI

SPECIALIST I BURIMEVE NJEREZORE

APLIKO taNI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një grup të suksesshëm të investimeve në Ballkan, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: SPECIALIST I BURIMEVE NJEREZORE

Detyrat & Pergjegjesite

 • Mbështet M.B.NJ. për krijimin e një plani rekrutimi.
 • Përgjegjës për organizimin e procesit të rekrutimit; intervistim & përzgjedhje të kandidatëve.
 • Përgjegjës për prezantimin e kushteve të punës dhe për prezantimin e kompanisë.
 • Punon për plotësimin me korrektësi të dosjes personale të punonjësve.
 • Përgatit kontratat e punës, emërimet dhe vërtetimet e ndryshme që kërkohen nga punonjësit.
 • Përgatit librezat e punës & të sigurimeve në bazë të kërkesës së punonjësve.
 • Detyra te tjera te ngjashme per profilin.

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Te ketë diplomë të shkollës së larte
 • Eksperienca: Preferohet të paktën 2 vjet eksperiencë pune ne fushen e BNJ.
 • Aftësi:
  – Të ketë njohuri shumë te mira të gjuhës Angleze.
  – Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe të jetë i aftë të punojë në afate të përcaktuara kohore.
  – Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi të shkruar, verbal dhe ndërpersonale.

 

* Vendndodhja e punës: Tiranë.

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni.

Ju bëjmë me dije se vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e profilit do të njoftohen për intervistë.

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

HR SPECIALIST

HR SPECIALIST

HR SPECIALIST

APLIKO taNI

HR SPECIALIST

APLIKO taNI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një grup të suksesshme në tregun vendas, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: HR SPECIALIST

Detyrat & Pergjegjesite

 • Perpilon njoftimet per vende vakante pune dhe ndjek procesin e grumbullimit,selektimit te cv.
 • Organizon procesin e intervistimit deri ne finalizim te kandidateve fitues.
 • Kujdeset per plotesimin e dosjes se personelit te ri, per hapjen e userit, dhenien ne perdorim te aseteve.
 • Pergatit kontraten e punonjesve, emerimet perkatese.
 • Ploteson dokumentat e largimit te punonjesve.
 • Ben njoftimet perkatese stafit per punonjesit e rinj ne kompani.
 • Merr pjese ne pregatitjen e planeve te trajnimit me shefat e departamenteve
 • I komunikon stafit te ri rrregulloren e kompanise, procedurat, kulturen e kompanise etj.
 • Kryerja e detyrave të tjera të caktuara ne departamentin e BNj

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Diplomë Universitare në Financë, Ekonomi, Administrim Biznesi;
 • Eksperienca: Minimalisht 3 vite experience pune në të njëjtin profil.
 • Aftësi: Të ketë njohuri teknike në lidhje me parimet, teoritë dhe praktikat e rekrutimit, përzgjedhjen etj; Te kete aftesi te mira organizative dhe komunikuese

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing