ASISTENTE E CEO-s

APLIKO taNI

ASISTENTE E CEO-s

APLIKO taNI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një grup të suksesshëm tregtar, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: ASISTENTE E CEO-s

Detyrat & Pergjegjesite

 • Rakordon të gjitha proceset administrative të kompanisë
 • Merr pjesë në takimet e CEO-s së kompanisë me stafin drejtues, klientë etj
 • Në mungesë së CEO-s së kompanisë realizon prezantime dhe mbledhje me stafin
 • Prezanton tek Stafi planet, projekte etj
 • Realizon detyra të tjera të profilit administrativo- menaxhues në varësi të proceseve të punës

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Diplomë të shkollës së larte.
 • Eksperienca: Preferohet minimalisht të paktën 3 vite eksperiencë pune ne te njejtin profil (si Asistente administrative ose Menaxhere Zyre).
 • Aftësi:
  – Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe të jetë e aftë të punojë në afate të përcaktuara kohore.
  – Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi.
  – Të ketë aftësi të mira prezantuese

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni.

Ju bëjmë me dije se vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e profilit do të njoftohen për intervistë.

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing